Back to Top
NIGHT MODE

Exclusive Privileges

尊享特权

Keistimewaan

Vip 0

Vip 1

Vip 2

Vip 3

Keahlian

Boleh diperbaharui Seumur hidup 1 Month 3 Month 3 Month
Deposit Minimum MYR 0.00 MYR 100,000.00 MYR 300,000.00 MYR 500,000.00
Mengekalkan Jumlah MYR 0.00 MYR 20,000.00 MYR 30,000.00 MYR 50,000.00

Rebat

Rebat Live Kasino -- 0.10% 0.30% 0.50%
Rebat Slot -- 0.10% 0.30% 0.50%
Rebat Sports -- -- -- --

Bonus

Bonus Hari Lahir 8 28 288 388
Bonus Naik Taraf Welcome Bonus Upgrade Bonus MYR88 Upgrade Bonus MYR188 Upgrade Bonus MYR388

Pengeluaran

Kekerapan Pengeluaran 3 KALI 5 KALI 15 KALI Tiada Had
Amaun Pengeluaran MYR 10,000.00 MYR 20,000.00 MYR 50,000.00 MYR 100,000.00

Terms & Conditions

活动规则
Terma & Syarat :

Terma & Syarat :

 1. Sistem peringkat VIP ditawarkan kepada semua ahli KAKA
 2. Ahli akan menaik taraf tahap VIP mereka setelah jumlah deposit mereka telah memenuhi keperluan kami, ahli secara automatik layak dalam program VIP kami pada hari berikutnya untuk Sepanjang Hayat
 3. Contoh: Jumlah deposit ahli terkumpul MYR 100,000 pada 05 Disember, dan dia dianugerahkan sebagai ahli VIP 1 bermula dari 06 Disember, 2 PG Sehingga Seumur Hidup
 4. Ahli boleh menikmati faedah tahap VIP kami selepas berhak menerima bonus dinaik taraf pada hari berikutnya 2 pagi
 5. Peratusan Rebat Tunai VIP akan dinaik taraf sepanjang jadual peringkat di atas
 6. VIP yang mengekalkan deposit minimum setiap bulan akan layak mendapat bonus maintain kami
 7. Untuk menuntut bonus Hari Lahir, ahli mesti menghubungi Khidmat Pelanggan dan menunjukkan dokumen yang diperlukan yang berkaitan untuk dibuktikan oleh maklumat peribadi. Ahli mesti mempunyai akaun berdaftar lebih daripada Dua bulan dan sejarah rekod deposit terkumpul sekurang-kurangnya 5 Kali Sebulan dan boleh menuntut bonus Hari Lahir sekali setahun. Setelah KAKA mengesahkan ahli dan memenuhi semua keperluan KAKA akan mengeluarkan bonus hari lahir secara automatik ke akaun Dompet Utama ahli
 8. KAKA berhak untuk mengubah, membatalkan, menamatkan atau menggantung Penebusan atau mana-mana bahagian daripadanya atau mana-mana bahagian terma dan syarat yang terpakai dari semasa ke semasa, dengan atau tanpa sebarang notis awal.
 9. Ahli yang menyertai aktiviti tersebut hendaklah menerima dan mematuhi peraturan dan terma di atas serta semua peraturan dan terma berkaitan laman web yang dilaksanakan oleh KAKA.
 10. Promosi ini terhad kepada seorang setiap orang, keluarga, alamat rumah, alamat e-mel, nombor telefon dan nombor akaun pembayaran yang sama, komputer kongsi (cth. sekolah, perpustakaan awam atau tempat kerja) dan IP kongsi.
 11. Tertakluk kepada Terma & Syarat KAKA.